JADRANSKE METEOROLOŠKE PRIČE

NISKE MLAZNE STRUJE U ATMOSFERI

Niske mlazne struje (NMS) su područja pojačanog vjetra u donjoj troposferi te predstavljaju lokalne maksimume brzine. Slikovito ih se može zamisliti kao spljoštene polupropusne elastične "cijevi" (po vertikali plitke, ali prilično rasprostranjene po horizontali) ispunjene zrakom koji brzo putuje. Brzine vjetra u NMS su barem 10-20% veće nego izvan njih. To znači da u NMS brzine vjetra približno izmedju 6 i 30 m/s. NMS su troposferski odgovor na forsiranje osnovnog, srednjeg strujanja zraka, npr. orografijom, grijanjem/hladjenjem, zakretanjem gibanja zbog rotacije Zemlje, itd., stoga i plural struje, jer imaju različita porijekla i osobine.

I dok se obična mlazna struja nalazi uglavnom oko tropopauze (vidi sliku u znanstvenom objašnjenju težinskih valova), NMS se nalaze u donjoj troposferi, tj. u atmosferskom graničnom sloju, dakle dijelu atmosfere koji je pod trajnim i jakim utjecajem podloge i njenih varijacija (poput grijanja, hrapavosti, izgleda terena). Postoji više klasifikacija NMS, no primarna je ona na 1. noćne NMS i na 2. NMS uzrokovane izvantropskim ciklonama. Važnost NMS jest u pojačanom daljinskom prijenosu zraka, topline, vlage i čestica. One time utječu na nestabilnosti u zraku, onečišćenje, vidljivost i druga svojstva.

 

znanstveno objašnjenje »