O PROJEKTU

Ciljevi projekta

Osnovni cilj projekta jest educiranje potencijalnih korisnika putem Interneta o klimatskim karakteristikama i karakterističnim vremenskim situacijama nad Jadranskim morem. Drugi, ne manje bitan cilj projekta, jest razvoj analitičkih i numeričkih alata za modeliranje i prikaz simulacija karakterističnih vremenskih situacija.

Kratki opis projekta

Znanstvena istraživanja Jadrana, kao gotovo neograničenog potencijala Republike Hrvatske, nedovoljna su i nesustavna, a tek djelić takvih istraživanja su također nesustavno i djelomično prikazana na Internetu. Pri tome su analiza i prognoza vremenskih situacija nad Jadranom od izuzetne važnosti za djelatnost čovjeka na tim prostorima. Bez obzira što se informacije o prognozi mogu naći na Internetu, znanstvene analize nastanka i razvoja pojedinih sinoptičkih situacija, koje mogu biti i opasne za djelatnosti na i uz more (bura, jugo), nisu dovoljno sadržane na Internetu, te su stoga uzroci njihovog nastajanja i dinamika poznati samo užoj stručnoj javnosti.
Realizacijom ovog projekta približila bi se potencijalnim korisnicima saznanja o nastajanju, vremenskoj-prostornoj promjenjivosti i mehanizmima prijenosa energije za puhanja olujnih vjetrova nad Jadranom (bura, jugo). Također, opisala bi se dinamika drugih karakterističnih vremenskih situacija nad Jadranom (npr. ljetna obalna dnevno-noćna cirkulacija), a prikazale bi se i opće klimatske karakteristike pojedinih meteoroloških parametara (temperatura, oborine, vjetrovi). Naposljetku, Internet stranice projekta bi sadržavale i informacije o djelovanju atmosferskih procesa na dinamiku morskih područja (npr. karakteristike vjetrovnih struja i transporta u Jadranu, prijenos energije i mase) i obrnuto.

Osim samog postavljanja navedenog materijala na Internet, u okviru pojedinih cjelina bi se razvijale numeričke metode koje bi poslužile za izradu simulacija pojedinih karakterističnih vremenskih situacija. Pri tome bi se koristili numerički mezoskalni modeli i modeli disperzije koji bi uvažavali realnu topografiju obalnog područja Jadrana, alati za obradu podataka te grafički programi i alati za obradu slike kao što su Corel, Flash, Matlab i drugi.

Potencijalni korisnici i tržište

Očekivani rezultat/završni proizvod

Osnovni proizvod projekta jesu statičke i dinamičke www stranice, koje bi sadržavale informacije o klimatskim karakteristikama i analize vremenskih situacija nad Jadranom.

Projektni tim

Zvjezdana Bencetić-Klaić

Ivica Vilibić

Ljerka Vilibić

Mirko Orlić

Danijel Belušić

Maja Telišman-Prtenjak

Branko Grisogono