JADRANSKE METEOROLOŠKE PRIČE

PIJAVICE

Pijavica ili tromba je atmosferski vrtlog manjeg razmjera i kratkog trajanja koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi pojavljuje ispod olujnog kumulonimbusa. Može nastati iznad vodene površine (vodena, ili ako nastane nad morem, morska pijavica, odnosno tromba marina) te nad kopnom. Mnogi smatraju da je vodena pijavica ustvari manji tornado nad vodom te da takvu pijavicu kad prijeđe s vodene površine nad kopno valja smatrati tornadom. U nas se ove vrtložne pojave nazivaju pijavicama, a samo u slučaju većih razornih djelovanja na kopnu, tornadima. Rotacija u vrtlogu pijavice češće je u ciklonalnom smjeru. 

Često se može vidjeti više morskih pijavica istovremeno (o tom svjedoči još davne 1749. godine naš istaknuti znanstvenik Ruđer Bošković. Gibljiva cijev pijavice ljevkastog je oblika te je često nagnuta. Proteže se od oblaka do morske površine. Promjera je od dvadesetak do stotinu metara. Donji dio (svega nekoliko metara visine) sastoji se od usisane morske vode, a gornji od kapljica nastalih kondenzacijom pri dizanju vlažnoga zraka. Život pijavice obično je kratak, od pet do desetak minuta, ali katkad mogu trajati i preko sat vremena. Brzine kojima zrak kruži oko sniženog tlaka u središtu vrtloga kreću se od nekoliko km na sat pa do 80 km/h u iznimnim slučajevima. Pijavica silno uzburkava morsku vodu te može potopiti čamce. Prijeđe li na kopno, duž uske putanje kojom prolazi, može nanijeti veliku štetu drveću, građevinama, vozilima i drugim predmetima. Razorna djelovanja nekoliko jadranskih pijavica opisana su u sljedećim člancima:

Novinski članci

a očevidac pod pseudonimom ‘AdriaticWeather’ dokumentirao je izvrsnim fotografijama (na kojima mu čestitamo) pijavicu u Dubrovniku 28. rujna 2004. (link)

 

Koliko su česte pijavice na Jadranu? »

Kako ocjenjujemo jakost pijavice? »

Što znamo o fizici pijavica? »

 

Pijavica u Zadarskom kanalu 29. rujna 1993 (snimio D. Petricioli).

Pijavica u Jabučkoj kotlini 6. veljače 2003 (snimio: Damir Viličić)

Pijavica u Jabučkoj kotlini 6. veljače 2003 (snimio: Mirko Orlić)