JADRANSKE METEOROLOŠKE PRIČE

JUGO

Iako se olujno vrijeme uglavnom veže uz buru, i jugo može postići olujnu jakost. Uz jake vjetrove, jugo uzrokuje i visoke valove. Tako je zabilježeno više slučajeva u kojima jugo izaziva materijalnu štetu i probleme u prometu.

Jugo je vjetar jugoistočnog smjera duž Jadrana. Uzroci tome su specifična orografija, tj. položaj Jadrana i planinskog lanca uz istočnu obalu, te sinoptičke situacije koje pogoduju strujanju takvog vjetra. "Jugo je tipični vjetar Jadranskog mora, uvjetovan općim južnim strujanjem nastalim zbog Genovske ciklone ili ciklone na Jadranu, a samo ponekad kao dio strujanja vjetra scirocco koji puše na širem prostranstvu Sredozemlja, dolazeći iz Afrike." (Večenaj, 2005). Važno je uočiti da jugo nije nužno dio porodice scirocco vjetrova, što su pokazali Jurčec i sur. (1996), iako se često svrstava u tu skupinu u literaturi.

Prizemna slika juga od 31. listopada 2004. u 8 h, simulirano mezoskalnim numeričkim modelom MM5. Crne linije predstavljaju izobare, boje temperaturu, a vektori smjer i brzinu vjetra.

Novinski članci

 

Što je jugo? »

Klimatologija juga »

Vrijeme uz jugo ili južina »